POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka Prywatności (zwana dalej „Polityką”) została wydana przez Global Digital Média, zarejestrowaną w rejestrze handlowym Genève, pod numerem CHE-373 082 366, której siedziba znajduje się pod adresem Rue Muzy 9 - 1207 Genève – Suisse, reprezentowaną przez obecnego prezesa. Celem niniejszej Polityki jest uregulowanie kwestii gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych przetwarzanych podczas rejestracji na stronach internetowych publikowanych przez naszą firmę, zarządzania i ustawień plików Cookie oraz praw Konsumentów.

1. DANE OSOBOWE

Dane osobowe, które mogą być zbierane podczas rejestracji na Stronie są przeznaczone dla Spółki, która jest odpowiedzialna za ich przetwarzanie. Zbieranie to pozwala na utworzenie Konta przez Użytkownika, przed rozpoczęciem korzystania przez niego ze Strony i ewentualnym wykupieniem Abonamentu. W przypadku, gdy Użytkownik odmówi udostępnienia informacji, nie będzie on mógł korzystać ze Strony Internetowej i może nie być w stanie wykupić Abonamentu.

Zebrane dane są przeznaczone wyłącznie do użytku wewnętrznego, specyficznego dla Spółki. Tylko osoby działające z jej upoważnienia i na jej polecenie mogą mieć do nich dostęp. W drodze wyjątku dane bankowe są przekazywane usługodawcom odpowiedzialnym za zarządzanie i pobieranie opłat za Abonament. Użytkownik wyraża wyraźną zgodę na przekazanie wyżej wymienionych danych bankowych wspomnianym usługodawcom i wyłącznie w wyżej wymienionym celu.

Innym wyjątkiem jest to, że dane osobowe zebrane podczas rejestracji na Stronie mogą być przekazane partnerom handlowym tylko za wyraźną zgodą Użytkownika lub Abonenta oraz w celu ułatwienia mu rejestracji umożliwiającej korzystanie z dodatkowych Usług.

Dane te są przechowywane jedynie przez okres ściśle związany z celem przetwarzania i maksymalnie przez dwa lata od ostatniej wizyty Użytkownika na Stronie. Mają one na celu oferowanie Użytkownikom spotkań, które odpowiadają ich osobowości. Z wyjątkiem adresu e-mail Użytkownika, którego podanie jest obowiązkowe przy rejestracji, Użytkownik nie jest zobowiązany do podania jakichkolwiek innych danych osobowych, co nie ma wpływu na umowę.

Surowo zabrania się pobierania, wykorzystywania lub przekazywania osobom trzecim danych osobowych pojawiających się na Stronie Internetowej, niezależnie od sposobu ich wykorzystania.

Surowo zabrania się również kontaktowania się w jakikolwiek sposób lub wysyłania „wiadomości śmieciowych”, „spamu”, wiadomości marketingowych do Użytkowników, lub obecnych lub byłych Abonentów Strony. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi i regulacyjnymi dotyczącymi ochrony danych osobowych, Użytkownik ma prawo dostępu do dotyczących go danych osobowych, ich poprawiania, usuwania i ograniczania. Użytkownik ma również prawo do sprzeciwienia się, z uzasadnionych powodów, przetwarzaniu jego danych osobowych.

Ponadto, Użytkownik ma prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych wyłącznie na podstawie swojej zgody. Ponadto, Użytkownik ma prawo do poinformowania Spółki o swoich instrukcjach co do losu jego danych po jego śmierci.

Wreszcie, Użytkownik ma możliwość zażądania, aby jego dane zostały wyeksportowane do strony trzeciej, jeżeli wyraził zgodę na gromadzenie takich danych lub jeżeli dane te zostały zgromadzone w ramach realizacji umowy.

Wszystkie te prawa mogą być egzekwowane od Spółki Global Digital Média, customer@mainpay.net, Rue Muzy 9 - 1207 Genève – Suisse listem poleconym za potwierdzeniem odbioru wraz z dowodem potwierdzającym tożsamość. Ponadto Użytkownik ma możliwość złożenia skargi do organu ochrony danych. W przypadku, gdy Użytkownik ma powody, aby przypuszczać, że jego dane osobowe mogły zostać wykorzystane, musi on niezwłocznie powiadomić o tym Spółkę.

2. COOKIES

Podczas korzystania z naszej Strony, różne rodzaje plików cookies są deponowane na naszej Stronie, przez Spółkę lub osoby trzecie.

2.1 Pliki cookies gromadzone przez naszą Stronę Internetową

Te pliki cookies są powiązane z działaniem naszej Strony Internetowej. Bez niektórych z tych plików cookies użytkownik nie będzie mógł prawidłowo korzystać z naszej Strony i wszystkich jej funkcji.

2.1.1. Cookies uwierzytelniające

Pliki cookies uwierzytelniające ułatwiają użytkownikom ponowne połączenie. Te pliki cookies są usuwane, jeśli użytkownik rozłączy się ze Stroną, będzie musiał ponownie wprowadzić swoje identyfikatory w celu ponownego połączenia. Dla bezpieczeństwa danych osobowych naszych użytkowników, w tych plikach cookies nie zostaje zapisane żadne hasło ani identyfikator osobisty.

2.1.2. Cookies sesyjne

Pliki cookies sesyjne to pliki cookies, które umożliwiają m.in. dostęp do części Strony Internetowej użytkownika po jego uwierzytelnieniu. Te pliki cookies są automatycznie usuwane przez przeglądarkę użytkownika, gdy użytkownik nie korzysta ze Strony przez okres dłuższy niż jedna godzina. Pliki te mogą być plikami cookies pierwszej lub trzeciej strony.

2.1.3. Cookies reklamowe

Cookies reklamowe pozwalają nam na wyświetlanie naszym członkom reklam, które są dostosowane do ich wieku, płci, lokalizacji, preferencji językowych itp. Pozwalają nam one również na składanie ofert, które mogą być interesujące dla naszych członków na podstawie ich sympatii i zainteresowań.

2.1.4. Cookies wykorzystywane do statystyk odwiedzin

Pliki cookies dotyczące statystyk odwiedzin pozwalają nam zliczać liczbę stron wyświetlanych przez naszych gości i użytkowników podczas ich nawigacji na naszej Stronie.

2.1.5. Cookie wyboru języka

Plik cookie z preferencjami językowymi pozwala nam zapamiętać język, w którym nasi użytkownicy chcą przeglądać naszą Stronę.

2.2 Pliki cookies gromadzone przez osoby trzecie

Te pliki cookies są ustawiane przez inną domenę na naszej Stronie Internetowej. Nie zarządzamy tego typu plikami cookies, które podlegają zasadom ochrony danych osobowych i prywatności tych osób trzecich, które działają we własnym imieniu. Dane osobowe zawarte w tych plikach cookies są dostępne tylko dla tych osób trzecich. Przy tej okazji nie przekazujemy żadnych danych osobowych.

2.2.1. Pliki cookies udostępniania (portale społecznościowe)

Portale społecznościowe (Facebook, Twitter) pozwalają członkom naszej Strony na dzielenie się danymi z innymi użytkownikami. Po kliknięciu przycisku udostępniania Facebook lub Twitter umieszcza plik cookie na urządzeniu użytkownika. Ten plik cookie pozwala, gdy użytkownik jest połączony z kontem na Facebooku lub Twitterze i jednocześnie przegląda naszą Stronę, połączyć dane przeglądane na naszej Stronie z jego kontem na Facebooku lub Twitterze.

2.2.2. Pliki cookies do pomiaru oglądalności

Cookies do pomiaru oglądalności używane na naszej Stronie Internetowej są gromadzone przez naszego partnera biznesowego Google Analytics. Umożliwiają nam one analizę ruchu i wydajności naszej Strony, w szczególności poprzez badanie wykorzystania różnych elementów naszej Strony (wyświetlanych podstron, nawigacji itp.) w celu zwiększenia zainteresowania i ergonomii naszej Strony, aby zaoferować Państwu jak najlepszą obsługę.

2.2.3. REZYGNACJA Z ABONAMENTU

Podanego adresu e-mail używamy do przesyłania informacji o naszych produktach. Możesz w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji i zaprzestać otrzymywania e-maili, postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w dolnej części każdej wiadomości e-mail.

2.2.4. ZGODA

Korzystając z naszej strony, użytkownik wyraża zgodę na naszą politykę prywatności.